Dựa trên nền tảng công nghệ PC-based control, Beckhoff đã cung cấp giải pháp tự động hóa cho hầu hết các ngành công nghiệp. Bên cạnh các sản phẩm về IPC , I/O và Fieldbus, cũng như Công nghệ truyền động và Phần mềm tự động hóa TwinCat , dòng sản phẩm của Beckhoff cũng bao gồm một hệ thống điều khiển thống nhất, có thể mở rộng và ở dạng mô-đun. Hệ thống điều khiển này cung cấp các giải pháp phù hợp cho bất kỳ công việc nào đòi hỏi hiệu suất tính toán, độ phức tạp cũng như chi phí.

Trang Ứng dụng và Giải pháp này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát về "Công nghệ tự động hóa mới" trong các ứng dụng cho từng ngành cụ thể.