New Automation Technology
Beckhoff triển khai các hệ thống tự động hóa mang tính mở dựa trên nền tảng công nghệ PC. Dãy sản phẩm bao gồm PC công nghiệp , I/O , linh kiện Fieldbus, Công nghệ truyền động và Phần mềm tự động hóa. Các sản phẩm có thể được sử dụng  như một linh kiện riêng biệt  hoặc được tích hợp vào một hệ thống điều khiển hoàn chỉnh, liền mạch và  có thể áp dụng được  cho mọi ngành công nghiệp. Triết lý “Công nghệ tự động hóa mới” của Beckhoff đại diện cho những giải pháp điều khiển và tự động hóa phổ quát, với tiêu chuẩn mở  đang được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ máy CNC đến hệ thống tự động hóa tòa nhà thông minh.
Beckhoff Automation

Headquarters Verl, Germany

916 million € (+13 %)
Sales 2018
4,300
Staff worldwide
38
Subsidiaries/
Branch Offices worldwide
22
Sales/Technical Offices/
Germany
75
Distributors worldwide
Sales trend 

Sales trend

Worldwide presence on all continents
Worldwide presence on all continents

The central divisions of Beckhoff, such as development, production, administration, distribution, marketing, support and service are located at the Beckhoff Automation GmbH & Co. KG headquarters in Verl, Germany. Rapidly growing presence in the international market is taking place through subsidiaries. Through worldwide co-operation with partners, Beckhoff is represented in more than 75 countries.

PC-based control technology
PC-based control technology

Since the foundation of the company in 1980, continuous development of innovative products and solutions using PC-based control technology has been the basis for the continued success of Beckhoff. Many automation technology standards that are taken for granted today were conceptualised by Beckhoff at an early stage and successfully introduced to the market. The Beckhoff PC Control philosophy and the invention of the Lightbus system, the Bus Terminals and TwinCAT automation software represent milestones in automation technology and have become accepted as high-performance alternatives to traditional control technology. EtherCAT, the real-time Ethernet solution, makes forward-looking, high-performance technology available for a new generation of leading edge control concepts.