Beckhoff Vietnam

Beckhoff Vietnam

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Beckhoff Automation tại Việt Nam
#29.05 Pearl Plaza
561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận
Bình Thạnh, TP HỒ Chí Minh
Vietnam

Headquarters
Phone:+84 / 28 7300 2439 www.beckhoff.com.vn

Kinh doanh
Phone:+84 / 28 7300 2439, Ext. 102 sales@beckhoff.com.vn

Hỗ trợ
Phone:+84 / 28 7300 2439, Ext. 103, 104 support@beckhoff.com.vn