Training

Beckhoff thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về thiết bị Beckhoff như phần mềm tự động hoá TwinCat hay máy tính nhúng CX tại nhiều quốc gia. Các khóa đào tạo được thực hiện tại văn phòng của Beckhoff hoặc tại nơi làm việc của khách hàng, dựa trên việc sắp xếp giữa 2 bên. Các khóa đào tạo bổ sung như hướng dẫn lập trình bộ điều khiển, cấu hình Bus terminal, kết nối thiết bị đầu cuối có thể được cung cấp sau khi tư vấn.

TwinCAT Training
Individual
Tc3Intro TwinCAT 3 Training: Introduction
Basics
TR3010 TwinCAT 3 Training: Maintenance, repairs and service
TR3030 TwinCAT 3 Training: Programming
TR3044 TwinCAT3 Training: Object-Oriented Programming with the PLC
Motion Control
TR3050 TwinCAT 3 Training: NC Point-to-Point
Safety
TR3060 TwinCAT 3 Training: Basic training TwinSAFE Terminals
HMI
TR7050 TwinCAT 3 Training: Basics TwinCAT HMI

Training Programme 2020
Class Date Days
Tc3Intro January 17 1 day
February 12  
March 12  
April 14  
May 13  
June 19  
TwinCAT TR3010 February 13 – 14 2 days
March 18 – 19  
April 16 – 17  
May 14 – 15  
June 18 – 19  
TwinCAT TR3030 February 20 – 21 2 days
March 25 – 26  
April 28 – 29  
May 27 – 28  
June 25 – 26  
TwinCAT TR3044 February 7 1 day
March 6  
Available on demand  
TwinCAT TR3050 February 28 1 day
March 27  
Available on demand  
TwinCAT TR3060 Available on demand 1 day
TwinCAT TR7050 Available on demand 1 day

For more information please contact:

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Beckhoff Automation tại Việt Nam
#29.05 Pearl Plaza
561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận
Bình Thạnh, TP HỒ Chí Minh
Vietnam

Phone: +84 / 28 7300 2439
support@beckhoff.com.vn